Giới Thiệu

Tổng quan về công ty

Tên công ty: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cơ Khí Quý Phương.
Địa chỉ: Tiểu khu Phú Mỹ – Phú Xuyên – Hà Nội.
Lĩnh vực hoạt động: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUÝ PHƯƠNG Là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các loại máy công nghiệp chế biến đồ Gỗ.
Email: [email protected]
Tổng nhân sự: 60 người.<br /: